What is wine?

So you want to know about wine?, what wine is?, what makes the different nuances?, what gives a wine depth?, what gives a wine it’s particular taste?, why there are quality differences?, why the price is different?, what is terroir?, what a match is?, why wine interesting?, what is wine?, why is wine red, white or orange?, What gives different aromas?, What should you consume tonight?, When should a wine be consumed?,

Vil du vide mere om vin?, Hvad vin faktisk er?, Hvor de forskellige smage kommer fra?, Hvorfor vin er forskellig?, Hvad giver vin dybe?, Hvorfor er der prisforskel?, Hvad er “terroir”?, Hvad er et match?, Hvorfor er vin interessant?, Hvad er vin?, Hvorfor er vin rødt, hvidt, orange eller rose?, Hvad skal vi drikke hvornår?, Hvad skal vi drikke i aften?